234/2011 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την εργασία «Προσθήκη γραφικής απεικόνισης του Κοιμητηρίου Δήμου Ιλίου»

234/2011 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την εργασία «Προσθήκη γραφικής απεικόνισης του Κοιμητηρίου Δήμου Ιλίου»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την εργασία «Προσθήκη γραφικής απεικόνισης του Κοιμητηρίου Δήμου Ιλίου»

AOE2342011.pdfa