235/2011 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την εργασία «Παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης για την υποβολή τεχνικών δελτίων και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων από το ΕΣΠΑ»

235/2011 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την εργασία «Παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης για την υποβολή τεχνικών δελτίων και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων από το ΕΣΠΑ»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την εργασία «Παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης για την υποβολή τεχνικών δελτίων και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων από το ΕΣΠΑ»

aoe2352011.pdfa