247/2011 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Πρόληψη και καταπολέμηση ασθενειών φοινίκων».

247/2011 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Πρόληψη και καταπολέμηση ασθενειών φοινίκων».

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Πρόληψη και καταπολέμηση ασθενειών φοινίκων».

AOE2472011.pdfa