011/2012 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τις «Υπηρεσίες Διανομής Ανακοινώσεων Τύπου (τηλεανακοινώσεις)»

011/2012 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τις «Υπηρεσίες Διανομής Ανακοινώσεων Τύπου (τηλεανακοινώσεις)»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τις «Υπηρεσίες Διανομής Ανακοινώσεων Τύπου (τηλεανακοινώσεις)»

AOE0112012.pdfa