054/2012 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Ετήσια συντήρηση του UPS του υποσταθμού και του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους του Δημοτικού Καταστήματος»

054/2012 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Ετήσια συντήρηση του UPS του υποσταθμού και του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους του Δημοτικού Καταστήματος»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Ετήσια συντήρηση του UPS του υποσταθμού και του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους του Δημοτικού Καταστήματος»

AOE0542012.pdfa