065/2012 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Φιλοξενία – παροχή ευχαριστηρίου γεύματος στους εθελοντές ιατρούς των Δημοτικών Ιατρείων»

065/2012 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Φιλοξενία – παροχή ευχαριστηρίου γεύματος στους εθελοντές ιατρούς των Δημοτικών Ιατρείων»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Φιλοξενία – παροχή ευχαριστηρίου γεύματος στους εθελοντές ιατρούς των Δημοτικών Ιατρείων»

AOE0652012.pdfa