120/2012 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων»

120/2012 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων»

AOE1202012.pdfa