066/2012 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Απαραίτητες εργασίες για εκδηλώσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας το έτος 2012»

066/2012 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Απαραίτητες εργασίες για εκδηλώσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας το έτος 2012»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Απαραίτητες εργασίες για εκδηλώσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας το έτος 2012»

AOE0662012.pdfa