117/2012 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τις «Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου»

117/2012 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τις «Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τις «Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου»

AOE1172012.pdfa