118/2012 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Πρόληψη και καταπολέμηση ασθενειών των φοινίκων»

118/2012 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Πρόληψη και καταπολέμηση ασθενειών των φοινίκων»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Πρόληψη και καταπολέμηση ασθενειών των φοινίκων»

AOE1182012.pdfa