127/2012 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Αναβάθμιση προγραμμάτων λογισμικού της Τεχνικής Υπηρεσίας»

127/2012 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Αναβάθμιση προγραμμάτων λογισμικού της Τεχνικής Υπηρεσίας»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Αναβάθμιση προγραμμάτων λογισμικού της Τεχνικής Υπηρεσίας»

AOE1272012.pdfa