099/2012 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Αναβάθμιση εγκατάστασης INSTABUS του Δημαρχιακού Μεγάρου».

099/2012 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Αναβάθμιση εγκατάστασης INSTABUS του Δημαρχιακού Μεγάρου».

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Αναβάθμιση εγκατάστασης INSTABUS του Δημαρχιακού Μεγάρου».

AOE0992012.pdfa