133/2012 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά το «Ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του προγράμματος διαχείρισης οχημάτων του Δήμου»

133/2012 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά το «Ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του προγράμματος διαχείρισης οχημάτων του Δήμου»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά το «Ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του προγράμματος διαχείρισης οχημάτων του Δήμου»

AOE1332012.pdfa