230/2012 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τις «Συντηρήσεις κλιματισμού και προμήθειες κλιματιστικών για τις υπηρεσίες του Δήμου»

230/2012 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τις «Συντηρήσεις κλιματισμού και προμήθειες κλιματιστικών για τις υπηρεσίες του Δήμου»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τις «Συντηρήσεις κλιματισμού και προμήθειες κλιματιστικών για τις υπηρεσίες του Δήμου»

AOE2302012.pdfa

Τελευταία Νέα