121/2012 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά το «Συμβόλαιο συντήρησης για το πρόγραμμα του Κοιμητηρίου για το Δήμο»

121/2012 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά το «Συμβόλαιο συντήρησης για το πρόγραμμα του Κοιμητηρίου για το Δήμο»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά το «Συμβόλαιο συντήρησης για το πρόγραμμα του Κοιμητηρίου για το Δήμο»

AOE1212012.pdfa