284/2012 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την εργασία «Έλεγχος ποιότητας νερού των σχολείων του Δήμου»

284/2012 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την εργασία «Έλεγχος ποιότητας νερού των σχολείων του Δήμου»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την εργασία «Έλεγχος ποιότητας νερού των σχολείων του Δήμου»

aoe2842012.pdfa