297/2012 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τις «Εργασίες για τη φυτοπροστασία δένδρων»

297/2012 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τις «Εργασίες για τη φυτοπροστασία δένδρων»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τις «Εργασίες για τη φυτοπροστασία δένδρων»

AOE2972012.pdfa

Τελευταία Νέα