308/2012 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την υπηρεσία «Μετρήσεις ακτινοβολίας κεραιών κινητής τηλεφωνίας»

308/2012 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την υπηρεσία «Μετρήσεις ακτινοβολίας κεραιών κινητής τηλεφωνίας»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την υπηρεσία «Μετρήσεις ακτινοβολίας κεραιών κινητής τηλεφωνίας»

AOE3082012.pdfa