298/2012 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τη «Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων του Δήμου»