298/2012 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τη «Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων του Δήμου»

298/2012 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τη «Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων του Δήμου»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τη «Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων του Δήμου»

AOE2982012.pdfa