309/2012 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τις «Εργασίες κλάδευσης υψηλών δένδρων»

309/2012 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τις «Εργασίες κλάδευσης υψηλών δένδρων»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τις «Εργασίες κλάδευσης υψηλών δένδρων»

AOE3092012.pdfa