419/2012 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά «Έκτακτες συντηρήσεις – επισκευές υπαρχόντων αντλητικών συγκροτημάτων»