424/2012 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Συντήρηση – επισκευή δικύκλων»

424/2012 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Συντήρηση – επισκευή δικύκλων»