064/2012 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Απολύμανση κτιρίων και αύλειου χώρου στο εργοτάξιο και το Δημοτικό Κοιμητήριο»

064/2012 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Απολύμανση κτιρίων και αύλειου χώρου στο εργοτάξιο και το Δημοτικό Κοιμητήριο»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Απολύμανση κτιρίων και αύλειου χώρου στο εργοτάξιο και το Δημοτικό Κοιμητήριο»

AOE0642012.pdfa