299/2012 – Εξέταση των προδικαστικών προσφυγών των εταιρειών: Α) με αρ. πρωτ.: 47241/21-9-12 της εταιρείας με την επωνυμία «Μ. & Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ Ε.Π.Ε.» και Β) με αρ. πρωτ.: 47245/21-9-12 των εταιρειών με τις επωνυμίες «Μάριος Χριστιανάκης Μ.Ε.Π.Ε.» και « Γαβριήλ Κατσάνη», ΚΑΤΑ της με αριθμό 263/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την υπηρεσία, «Μεταφορά μαθητών των Ειδικών σχολείων του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012-2013»

299/2012 – Εξέταση των προδικαστικών προσφυγών των εταιρειών: Α) με αρ. πρωτ.: 47241/21-9-12 της εταιρείας με την επωνυμία «Μ. & Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ Ε.Π.Ε.» και Β) με αρ. πρωτ.: 47245/21-9-12 των εταιρειών με τις επωνυμίες «Μάριος Χριστιανάκης Μ.Ε.Π.Ε.» και « Γαβριήλ Κατσάνη», ΚΑΤΑ της με αριθμό 263/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την υπηρεσία, «Μεταφορά μαθητών των Ειδικών σχολείων του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012-2013»

Εξέταση των προδικαστικών προσφυγών των εταιρειών:  Α) με αρ. πρωτ.: 47241/21-9-12 της εταιρείας με την επωνυμία «Μ. & Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ Ε.Π.Ε.» και Β) με αρ. πρωτ.: 47245/21-9-12 των εταιρειών με τις επωνυμίες «Μάριος Χριστιανάκης Μ.Ε.Π.Ε.»  και « Γαβριήλ Κατσάνη», ΚΑΤΑ της  με αριθμό 263/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την υπηρεσία, «Μεταφορά μαθητών των Ειδικών σχολείων του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012-2013»

AOE2992012.pdfa

299/2012 – Εξέταση των προδικαστικών προσφυγών των εταιρειών: Α) με αρ. πρωτ.: 47241/21-9-12 της εταιρείας με την επωνυμία «Μ. & Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ Ε.Π.Ε.» και Β) με αρ. πρωτ.: 47245/21-9-12 των εταιρειών με τις επωνυμίες «Μάριος Χριστιανάκης Μ.Ε.Π.Ε.» και « Γαβριήλ Κατσάνη», ΚΑΤΑ της με αριθμό 263/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την υπηρεσία, «Μεταφορά μαθητών των Ειδικών σχολείων του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012-2013»