112/2011 – Εξουσιοδότηση δικηγόρου για άσκηση έφεσης