017/2011 – Εξουσιοδότηση δικηγόρου για άσκηση αναίρεσης κατά της με αρ. 7192/2010 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

017/2011 – Εξουσιοδότηση δικηγόρου για άσκηση αναίρεσης κατά της με αρ. 7192/2010 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

Εξουσιοδότηση δικηγόρου για άσκηση αναίρεσης κατά της με αρ. 7192/2010 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

aoe0172011.pdfa