009/2011 – Εξουσιοδότηση δικηγόρου για κατάθεση καθορισμού τιμής μονάδος»