038/2013 – Εξουσιοδότηση δικηγόρου για παράσταση σε δικαστήριο

038/2013 – Εξουσιοδότηση δικηγόρου για παράσταση σε δικαστήριο