038/2013 – Εξουσιοδότηση δικηγόρου για παράσταση σε δικαστήριο