039/2011 – Εξουσιοδότηση δικηγόρου για παράσταση σε δικαστήριο