074/2011 – Εξουσιοδότηση δικηγόρου για παράσταση στο Ελεγκτικό Συνέδριο