408/2016 – Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων

408/2016 – Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων