415/2016 – Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων

415/2016 – Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων