139/2016 – Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για παραστάσεις στα δικαστήρια.

139/2016 – Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου για παραστάσεις στα δικαστήρια.