345/2011 – Εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Νίκου Ζενέτου στη Γενική Συνέλευση της ΔΕΚΤΕ ΙΛΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ

345/2011 – Εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Νίκου Ζενέτου στη Γενική Συνέλευση της ΔΕΚΤΕ ΙΛΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ

Εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Νίκου Ζενέτου στη Γενική Συνέλευση της ΔΕΚΤΕ ΙΛΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ

ADS3452011.pdfa