264/2011 – Εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου για παράσταση σε δικαστήριο.

264/2011 – Εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου για παράσταση σε δικαστήριο.

Εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου για παράσταση σε δικαστήριο.

aoe2642011.pdfa