302/2011 – Εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου για παράσταση σε δικαστήριο