090/2015 – Εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου για παράσταση σε δικαστήρια