512/2015 – Εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου για παράσταση στα δικαστήρια και άσκηση έφεσης