093/2018 – Εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου α) για παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων, β) για δήλωση παραίτησης από ένδικα μέσα

093/2018 – Εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου α) για παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων, β) για δήλωση παραίτησης από ένδικα μέσα