373/2012 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου για παράσταση στο Συμβούλιο της Επικρατείας