207/2011 – Επανάληψη της διαδικασίας εκλογής Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου

207/2011 – Επανάληψη της διαδικασίας εκλογής Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου

Επανάληψη της διαδικασίας εκλογής Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου

ADS2072011.pdfa