290/2016 – Επιβολή προστίμου για ρίψη σκουπιδιών από οδηγό οχήματος, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος

290/2016 – Επιβολή προστίμου για ρίψη σκουπιδιών από οδηγό οχήματος, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος