359/2012 – Επιβολή προστίμου σε Βασίλειο Φελέσκουρα (μη νόμιμη εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας)