358/2012 – Επιβολή προστίμου σε Νικόλαο Σαραγιώτη (μη νόμιμη εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας)