252/2011 – Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 § 2 του Ν. 3966/11, καθώς και το υπ’ αριθμ. 27230/11 έγγραφο του ΥΠΕΣ

252/2011 – Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 § 2 του Ν. 3966/11, καθώς και το υπ’ αριθμ. 27230/11 έγγραφο του ΥΠΕΣ

Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 § 2 του Ν. 3966/11, καθώς και το υπ’ αριθμ. 27230/11 έγγραφο του ΥΠΕΣ

ADS2522011.pdfa