Επιμορφωτικά Προγράμματα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2023 – 2024

 
Τα μαθήματα θα διεξαχθούν δια ζώσης, εφόσον  όμως το επιβάλλουν οι επιδημιολογικές συνθήκες  θα συνεχίσουν με τηλεκπαίδευση.
 

Οι εγγραφές στα προγράμματα θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://www.ilion.gr/a (ΨΗΦΙΑΚΟ ΙΛΙΟΝ – Ψηφιακές υπηρεσίες πολιτισμούa) επιλέγοντας το γνωστικό αντικείμενο της επιλογής σας και το τμήμα που επιθυμείτε. 

Για τη διεξαγωγή των μαθημάτων προβλέπεται η αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, καθώς και η εφαρμογή των οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, όπως αυτές ανανεώνονται τακτικά για την αντιμετώπιση του Covid-19.

*Στις αλλαγές  των τμημάτων θα μεσολαβούν 15΄για τον αερισμό της αίθουσας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1) MIA  (1) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

2) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΚΟ ή ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΦΟΡΙΑΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021 ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ TOY ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ.

3) E-MAIL

4) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΜΟΝΟ ΟΙ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΟΥ.)                                                                                                      

5) Α.Μ.Κ.Α. ΓΟΝΕΑ & Α.Μ.Κ.Α. ΠΑΙΔΙΟΥ

Τα δικαιολογητικά αυτά θα σας ζητηθούν κατά την ηλεκτρονική εγγραφή σας σε ψηφιακή μορφή.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α) Οι δημότες ή κάτοικοι Ιλίου θα καταβάλλουν ετήσια εγγραφή 5€ και μηνιαία συνδρομή 10 € ανά τμήμα.

Β) Οι ετεροδημότες θα καταβάλλουν ετήσια εγγραφή 20€ και μηνιαία συνδρομή 15 € ανά τμήμα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ)

Από τη μηνιαία συνδρομή στα επιμορφωτικά προγράμματα, απαλλάσσονται οι παρακάτω κατηγορίες δημοτών ή κατοίκων (ή τέκνα αυτών), καταβάλλοντας μόνο ετήσια συνδρομή 20 € (χωρίς καταβολή ποσού εγγραφής):

 • Φυσικά πρόσωπα με ετήσιο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας μέχρι του ποσού των 6.000,00 € αυξανόμενο κατά 1.000,00€ για κάθε μέλος της οικογένειας του.
 • Άνεργοι χωρίς εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερομένου με το γνήσιο της υπογραφής του ότι δεν έχει υποβάλλει φορολογική δήλωση και δεν εισπράττει εισόδημα που να ξεπερνά τα ανωτέρω χρηματικά ποσά.
 • Μονογονεϊκές οικογένειες και διαζευγμένοι όταν το δηλωθέν εισόδημα είναι μικρότερο των 10.000,00€ (προσκομίζοντας δικαστική απόφαση περί της διάζευξης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης & εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας).
 

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ)

 • Ενεργοί αιμοδότες Δήμου Ιλίου. Ενεργοί αιμοδότες Δήμου Ιλίου θεωρούνται οι αιμοδότες που έχουν αιμοδοτήσει έστω και μία φορά εντός του τρέχοντος έτους έναρξης του επιμορφωτικού προγράμματος και είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο αιμοδοτών της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας απαλλάσσονται μόνο από ένα επιμορφωτικό ή αθλητικό πρόγραμμα και μόνο ένα μέλος της οικογένειας που ανήκουν.
 • Γιατροί που παρέχουν εθελοντική εργασία στα δημοτικά ιατρεία. Απαλλάσσονται μόνο από ένα επιμορφωτικό ή αθλητικό πρόγραμμα και μόνο ένα μέλος της  οικογένειας που ανήκουν.
 • Εργαζόμενοι στον Δήμο Ιλίου. Στους εργαζόμενους (ή τέκνα αυτών) του Δήμου Ιλίου, παρέχεται δωρεάν συμμετοχή σε ένα (1) ετήσιο επιμορφωτικό ή αθλητικό πρόγραμμα (προσκομίζοντας βεβαίωση εργασίας από την υπηρεσία τους).
 • Για τους ετεροδημότες δεν υπάρχουν απαλλαγές, πλην των αιμοδοτών υπό τις ανωτέρω αναφερόμενες συνθήκες.
 
Εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες αναμένεται να λειτουργήσει και παιδικό θεατρικό εργαστήριο και η θεατρική ομάδα για τα οποία θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του δήμου.
 
 

Γραμματειακή Υποστήριξη – πληροφορίες-εγγραφές:

κα. Παναγοπούλου Κων/να, τηλ. 2132141333

email: kpanagopoulou@ilion.gra

Πολυδύναμο  Κέντρο «Μίκης Θεοδωράκης» στη Διεύθυνση :  Ηροδότου ,Πωγωνίου και Φιλιατών , Ίλιον

κ. Πέγκα Σοφία, τηλ. 2132030256

κ. Αρώνης Παναγιώτης, τηλ. 2132030255

Τηλεφωνικό κέντρο: 2132030251 

Δευτέρα  – Παρασκευή  9:00 -14:00

Πολιτιστικό Κέντρο “Μελίνα Μερκούρη”, Αγίου Φανουρίου 99, Ίλιον.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΩΝa

Ζωγραφική

Τα μαθήματα ζωγραφικής (Τα μαθήματα θα διεξαχθούν δια ζώσης, εφόσον όμως το επιβάλλουν οι επιδημιολογικές συνθήκες  θα συνεχίσουν με τηλεκπαίδευση), θα πραγματοποιούνται στο χώρο του Πολυδύναμου  Κέντρου «Μίκης Θεοδωράκης» στη Διεύθυνση :  Ηροδότου 29, Πωγωνίου και Φιλιατών (είσοδος από Φιλιατών), Ίλιον.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

 • ΔΕΥΤΕΡΑ:      16:00 – 17:00
 • ΤΕΤΑΡΤΗ:      16:00 – 17:00   
 • ΠΕΜΠΤΗ:      15:15 – 16:15 & 16:30 – 17:30
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 16:00 – 17:00

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

 • ΔΕΥΤΕΡΑ:  17:30 – 21:00
 • ΤΡΙΤΗ:        13:00 – 14:30
 • ΤΕΤΑΡΤΗ:  17:30 – 21:00

 

 

Οι εγγραφές στα προγράμματα θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://www.ilion.gr/a (ΨΗΦΙΑΚΟ ΙΛΙΟΝ – Ψηφιακές υπηρεσίες πολιτισμούa) επιλέγοντας το γνωστικό αντικείμενο της επιλογής σας και το   τμήμα που επιθυμείτε. 

 

Για τη διεξαγωγή των μαθημάτων προβλέπεται η αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, καθώς και η εφαρμογή των οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, όπως αυτές ανανεώνονται τακτικά για την αντιμετώπιση του Covid-19.

 

*Στις αλλαγές  των τμημάτων θα μεσολαβούν 15΄για τον αερισμό της αίθουσας.

Υπεύθυνη προγράμματος: κα Τουρλεντέ Γαρυφαλλιά

 

Γραμματειακή Υποστήριξη – πληροφορίες-εγγραφές:

κα. Παναγοπούλου Κων/να, τηλ. 2132141333 email: kpanagopoulou@ilion.gra

κ. Αρώνης Παναγιώτης, τηλ. 2132030255

κ. Πέγκα Σοφία, τηλ. 2132030256

Τηλεφωνικό κέντρο: 2132030251

Δευτέρα  – Παρασκευή  9:00 -14:00

ΜΑΘΗΜΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣa

Αγγειοπλαστική

Τα μαθήματα αγγειοπλαστικής (Τα μαθήματα θα διεξαχθούν δια ζώσης, εφόσον όμως το επιβάλλουν οι επιδημιολογικές συνθήκες θα συνεχίσουν με τηλεκπαίδευση), θα πραγματοποιούνται στο χώρο του Πολυδύναμου  Κέντρου «Μίκης Θεοδωράκης» στη Διεύθυνση :  Ηροδότου 29, Πωγωνίου και Φιλιατών (είσοδος από Φιλιατών), Ίλιον.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

 • Τετάρτη: 17:00 – 18:00

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

 • Δευτερα:  18:00 – 20:30
 • Τετάρτη:  18:00 – 20:30

 

Οι εγγραφές στα προγράμματα θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://www.ilion.gr/a –>(ΨΗΦΙΑΚΟ ΙΛΙΟΝ – Ψηφιακές υπηρεσίες πολιτισμούa) επιλέγοντας το γνωστικό αντικείμενο της επιλογής σας και το   τμήμα που επιθυμείτε. 

 

Για τη διεξαγωγή των μαθημάτων προβλέπεται η αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, καθώς και η εφαρμογή των οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, όπως αυτές ανανεώνονται τακτικά για την αντιμετώπιση του Covid-19.

 

*Στις αλλαγές  των τμημάτων θα μεσολαβούν 15΄για τον αερισμό της αίθουσας.

Υπεύθυνη προγράμματος : Ευαγγελία Σαλλή (κεραμίστρια)

Γραμματειακή Υποστήριξη – πληροφορίες-εγγραφές:

κα. Παναγοπούλου Κων/να, τηλ. 2132141333 email: kpanagopoulou@ilion.gra

κ. Αρώνης Παναγιώτης, τηλ. 2132030255

κ. Πέγκα Σοφία, τηλ. 2132030256

Τηλεφωνικό κέντρο: 2132030251
Δευτέρα  – Παρασκευή  9:00 -14:00
Αγιογραφία

Τα μαθήματα Αγιογραφίας (Τα μαθήματα θα διεξαχθούν δια ζώσης, εφόσον όμως το επιβάλλουν οι επιδημιολογικές συνθήκες θα συνεχίσουν με τηλεκπαίδευση), θα πραγματοποιούνται στο χώρο του Πολυδύναμου  Κέντρου «Μίκης Θεοδωράκης» στη Διεύθυνση :  Ηροδότου 29, Πωγωνίου και Φιλιατών (είσοδος από Φιλιατών), Ίλιον.   

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Τρίτη: 17:00 – 20:00
 • Τετάρτη: 12:00 – 15:00 & 16:00 – 20:00

 

Οι εγγραφές στα προγράμματα θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://www.ilion.gr/a –>(ΨΗΦΙΑΚΟ ΙΛΙΟΝ – Ψηφιακές υπηρεσίες πολιτισμούa) επιλέγοντας το γνωστικό αντικείμενο της επιλογής σας και το   τμήμα που επιθυμείτε. 

 

Για τη διεξαγωγή των μαθημάτων προβλέπεται η αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, καθώς και η εφαρμογή των οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, όπως αυτές ανανεώνονται τακτικά για την αντιμετώπιση του Covid-19.

 

*Στις αλλαγές  των τμημάτων θα μεσολαβούν 15΄για τον αερισμό της αίθουσας.

Υπεύθυνη προγράμματος: κα Πατραμάνη Ναυσικά – αγιογράφος 

Γραμματειακή Υποστήριξη – πληροφορίες-εγγραφές:

κα. Παναγοπούλου Κων/να, τηλ. 2132141333 email: kpanagopoulou@ilion.gra

κ. Αρώνης Παναγιώτης, τηλ. 2132030255

κ. Πέγκα Σοφία, τηλ. 2132030256

Τηλεφωνικό κέντρο: 2132030251
Δευτέρα  – Παρασκευή  9:00 -14:00

Φωτογραφία

Τα μαθήματα Φωτογραφίας (Τα μαθήματα θα διεξαχθούν δια ζώσης, εφόσον όμως το επιβάλλουν οι επιδημιολογικές συνθήκες θα συνεχίσουν με τηλεκπαίδευση), θα πραγματοποιούνται στο χώρο του Πολυδύναμου  Κέντρου «Μίκης Θεοδωράκης» στη Διεύθυνση :  Ηροδότου 29, Πωγωνίου και Φιλιατών (είσοδος από Φιλιατών), Ίλιον.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Δευτέρα: 16:00-21:00
 • Παρασκευή: 16:00-21:00

 

*Το Σάββατο ή την Κυριακή θα γίνονται εξωτερικές λήψεις τις ώρες 10:00 -12:00 και 12:00- 14:00 κατόπιν συμφωνίας με την υπεύθυνη φωτογράφο του προγράμματος.

 

Οι εγγραφές στα προγράμματα θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://www.ilion.gr/a –>(ΨΗΦΙΑΚΟ ΙΛΙΟΝ – Ψηφιακές υπηρεσίες πολιτισμούa) επιλέγοντας το γνωστικό αντικείμενο της επιλογής σας και το   τμήμα που επιθυμείτε. 

 

Για τη διεξαγωγή των μαθημάτων προβλέπεται η αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, καθώς και η εφαρμογή των οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, όπως αυτές ανανεώνονται τακτικά για την αντιμετώπιση του Covid-19.

 

*Στις αλλαγές  των τμημάτων θα μεσολαβούν 15΄για τον αερισμό της αίθουσας.

Υπεύθυνη προγράμματος : κα Αμαλία Καλούση – φωτογράφος

Γραμματειακή Υποστήριξη – πληροφορίες-εγγραφές :

κα. Παναγοπούλου Κων/να, τηλ. 2132141333 email: kpanagopoulou@ilion.gra

κ. Αρώνης Παναγιώτης, τηλ. 2132030255

κ. Πέγκα Σοφία, τηλ. 2132030256

Τηλεφωνικό κέντρο: 2132030251
Δευτέρα  – Παρασκευή  9:00 -14:00

Κόσμημα

Τα μαθήματα Κοσμήματος (Τα μαθήματα θα διεξαχθούν δια ζώσης, εφόσον όμως το επιβάλλουν οι επιδημιολογικές συνθήκες θα συνεχίσουν με τηλεκπαίδευση), θα πραγματοποιούνται στο χώρο του Πολυδύναμου  Κέντρου «Μίκης Θεοδωράκης» στη Διεύθυνση :  Ηροδότου 29, Πωγωνίου και Φιλιατών (είσοδος από Φιλιατών), Ίλιον.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Τρίτη: 10:00 – 12:30
 • Παρασκευή: 17:30 – 20:00

 

Οι εγγραφές στα προγράμματα θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://www.ilion.gr/a –>(ΨΗΦΙΑΚΟ ΙΛΙΟΝ – Ψηφιακές υπηρεσίες πολιτισμούa) επιλέγοντας το γνωστικό αντικείμενο της επιλογής σας και το   τμήμα που επιθυμείτε. 

 

Για τη διεξαγωγή των μαθημάτων προβλέπεται η αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, καθώς και η εφαρμογή των οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, όπως αυτές ανανεώνονται τακτικά για την αντιμετώπιση του Covid-19.

 

*Στις αλλαγές  των τμημάτων θα μεσολαβούν 15΄για τον αερισμό της αίθουσας.

Υπεύθυνη προγράμματος : κα Τουρλεντέ Γαρυφαλλιά

Γραμματειακή Υποστήριξη – πληροφορίες-εγγραφές :

κα. Παναγοπούλου Κων/να, τηλ. 2132141333 email: kpanagopoulou@ilion.gra

κ. Αρώνης Παναγιώτης, τηλ. 2132030255

κ. Πέγκα Σοφία, τηλ. 2132030256

Τηλεφωνικό κέντρο: 2132030251
Δευτέρα  – Παρασκευή  9:00 -14:00

Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται

Α) στο χώρο του Πολυδύναμου  Κέντρου «Μίκης Θεοδωράκης» στη Διεύθυνση :  Ηροδότου 29, Πωγωνίου και Φιλιατών (είσοδος από Φιλιατών), Ίλιον.

Δευτέρα : 

 • 19:00 – 19:45 (παιδικό)
 • 19:45 – 21:15 (ενηλίκων)

και 

Β) στον υπόγειο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου “Μελίνα Μερκούρη”, Αγίου Φανουρίου 99, Ίλιον

Πέμπτη : 

 • 18:30 – 19:15 (παιδικό)
 • 19:15 – 20:45 (ενηλίκων)

 

Υπεύθυνος τμήματος: Ρούτη Ευθυμία

Γραμματειακή Υποστήριξη – πληροφορίες-εγγραφές :

κα. Παναγοπούλου Κων/να, τηλ. 2132141333 email: kpanagopoulou@ilion.gra

κ. Αρώνης Παναγιώτης, τηλ. 2132030255

κ. Πέγκα Σοφία, τηλ. 2132030256

Τηλεφωνικό κέντρο: 2132030251
Δευτέρα  – Παρασκευή  9:00 -14:00