385/2017 – Επιστροφή ποσού 1.622,02 € από συμψηφισμό στα δημοτικά τέλη, του λογαριασμού της ΔΕΗ με αρ. παροχής 1 17738684-01 (Διαχείριση Πολυκατοικίας, στο ακίνητο επί της οδού Κυπαρισσίας 10), ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από το Δήμο μας, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 53698/2017 σχετικής αίτησης

385/2017 – Επιστροφή ποσού 1.622,02 € από συμψηφισμό στα δημοτικά τέλη, του λογαριασμού της ΔΕΗ με αρ. παροχής 1 17738684-01 (Διαχείριση Πολυκατοικίας, στο ακίνητο επί της οδού Κυπαρισσίας 10), ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από το Δήμο μας, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 53698/2017 σχετικής αίτησης

385/2017 – Επιστροφή ποσού 1.622,02 € από συμψηφισμό στα δημοτικά τέλη, του λογαριασμού της ΔΕΗ με αρ. παροχής 1 17738684-01 (Διαχείριση Πολυκατοικίας, στο ακίνητο επί της οδού Κυπαρισσίας 10), ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από το Δήμο μας, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 53698/2017 σχετικής αίτησης