091/2012 – Επιστροφή ποσού 125,00 € στον κ. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από το Δήμο μας

091/2012 – Επιστροφή ποσού 125,00 € στον κ. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από το Δήμο μας

Επιστροφή ποσού 125,00 € στον κ. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από το Δήμο μας

ADS0912012.pdfa