045/2017 – Επιστροφή ποσού 211,33 € με συμψηφισμό στα δημοτικά τέλη, μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ με αρ. παροχής 1 17746112-02 1 (διαχείριση πολυκατοικίας – κοινόχρηστα, στο ακίνητο επί της οδού Αργυροκάστρου 107), ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από το Δήμο μας, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 51113/25.11.2016 σχετικής αίτησης

045/2017 – Επιστροφή ποσού 211,33 € με συμψηφισμό στα δημοτικά τέλη, μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ με αρ. παροχής 1 17746112-02 1 (διαχείριση πολυκατοικίας – κοινόχρηστα, στο ακίνητο επί της οδού Αργυροκάστρου 107), ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από το Δήμο μας, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 51113/25.11.2016 σχετικής αίτησης

045/2017 – Επιστροφή ποσού 211,33 € με συμψηφισμό στα δημοτικά τέλη, μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ με αρ. παροχής 1 17746112-02 1 (διαχείριση πολυκατοικίας – κοινόχρηστα, στο ακίνητο επί της οδού Αργυροκάστρου 107), ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από το Δήμο μας, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 51113/25.11.2016 σχετικής αίτησης