283/2012 – Επιστροφή ποσού 225,00 € στον κ. ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από το Δήμο μας

283/2012 – Επιστροφή ποσού 225,00 € στον κ. ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από το Δήμο μας